Privacy

Onze huisartsenpraktijk onderschrijft het belang van u als patiënt om zorgvuldig om te te gaan met al uw gegegevens. De rechten en plichten van u als patiënt en alle hulpverleners die binnen onze praktijk werkzaam zijn én de organisaties of personen met wie wij in het kader van de uitoefening van onze dienstverlening professioneel contact hebben zijn vastgelegd in ons Privacy reglement.

U kunt het privacy-reglement hier downloaden.