POH-GGZ

Inleiding
Al sinds 2008 hebben  wij een  POH-GGZ in de praktijk en wij behoorden daarmee tot de voorlopers. POH-GGZ  staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. Nu in 2015 is in 62% van de Nederlandse huisartsenpraktijken een POH-GGZ werkzaam.
De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH-GGZ is altijd iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.

Waarom een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?
Met een POH-GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. In onze praktijk bedraagt de wachttijd maximaal één week.
Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In veel gevallen is een kortdurende behandeling van, of - niet tijdgebonden - ondersteuning bij deze klachten binnen onze huisartsenpraktijk mogelijk.
In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?
In de regel zal de huisarts, naar aanleiding van hetgeen tijdens een consult ter sprake komt,  u voorstellen een afspraak  te maken met de POH-GGZ. U kunt natuurlijk zelf ook op eigen initiatief met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.

Wat kan de POH-GGZ voor u doen?
In een kennismakingsgesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Hierna plant de POH-GGZ een tweede gesprek, om samen met u eventuele vervolgstappen te bespreken.
Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.
De POH-GGZ kan dus helpen bij:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • langdurige trajectbegeleiding;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

Kosten
Alle contacten (gesprekken/begeleiding etc.) met de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg en worden vanuit de basisverzekering vergoed. Er is in principe ook geen maximum gesteld aan het aantal contactmomenten. Het kán echter voorkomen dat een bepaalde eigen bijdrage wordt gevraagd wanneer bijvoorbeeld methoden zoals e-learning worden ingezet. De POH-GGZ zal dit altijd eerst met u bespreken.